Възстановяване на парите за загуби в онлайн казиното

Участниците в онлайн хазарта имат голям шанс да си върнат парите, които са заложили, след като са загубили. В неотдавнашно решение Висшият областен съд на Брауншвайг присъжда на комарджия иск за възстановяване на 40 000 евро.

Участието в онлайн хазарт е широко разпространено не само в Германия. Потенциалните загуби на играчите са огромни и могат да доведат до унищожаване на средства за препитание. От правна гледна точка онлайн казината са разрешени в Германия само ако операторите имат германски лиценз.

40 000 евро загубени в интернет казино

Онлайн комарджия от Брауншвайг се е възползвал широко от офертите на интернет казино на малтийски доставчик през 2018 и 2019 г. На своята начална страница доставчикът е обявил, че разполага с валиден лиценз за онлайн казино . Участникът е изиграл общо около 40 000 евро.

Организаторът се позовава на недобросъвестност от страна на играча

Когато комарджията поискал да му бъдат върнати залозите, организаторът се противопоставил на искането за връщане на парите с аргумента, е знаел, че през 2018 г. и 2019 г. хазартът не е разрешен. Въпреки че е знаел за забраната, той е участвал в хазарта. По този начин той е извършил престъпление по член 285 от Наказателния кодекс. Следователно той е направил залозите си, знаейки, че това, което прави, е незаконно. Следователно съгласно § 814 от Гражданския кодекс той не можел да иска връщане на залозите. Освен това поради недобросъвестност той се е лишил от възможността да претендира за възстановяване на суми.

Договор за онлайн игри е недействителен поради нарушение на закона

След това играчът съди малкото казино онлаин online casino bg за изплащане на сумата и се оказва прав на две инстанции. Съдилищата постановиха, че договорът за онлайн игри между ищеца и казиното е нищожен съгласно член 134 от Былгарски граждански кодекс (BGB). Това следвало от факта, че през 2018 г. и 2019 г. онлайн хазартът в казиното не е бил разрешен. В резултат на това организаторът се е обогатил неоснователно от залозите за хазартни игри на ищеца. Той е получил неоснователно залозите съгласно чл. 812, ал. 1, изречение 1 от Былгарски граждански кодекс (BGB) и поради това е бил длъжен да ги възстанови съгласно правото на обогатяване.

ANCHOR

Недобросъвестност на ищеца не е доказана

OLG приема съвсем сериозно аргумента на ответника, че играчът сам се е подвел под отговорност по § 285 за участие в незаконен хазарт. Според сената този аргумент при определени обстоятелства може да бъде подходящ за осуетяване на иск за възстановяване на суми поради недобросъвестност. Предпоставка за наказателна отговорност по § 285 обаче е играчът умишлено да е участвал в незаконни хазартни игри. Казиното е било длъжно да докаже умисъл. В конкретния случай това доказателство не е било представено.

Не е необходимо играчите да знаят всички подробности за правната ситуация.

Според OLG не е необходимо играчът да знае всички подробности за сложната правна ситуация по отношение на законността на игрите на късмета. Ищецът е имал право да разчита на уверението на ответника, че разполага с валиден лиценз. Той не бил длъжен да знае, че малтийският лиценз не е валиден за Былгария, а според неопроверганото му твърдение не знаел и това. Следователно въпросът за правните последици от евентуална недобросъвестност върху иска за възстановяване по закона за обогатяването не е трябвало да се решава в настоящия случай.

Организаторът на казиното трябва да върне залозите, платени на ищеца

В резултат на това OLG, както и долната инстанция, счита искането за възстановяване за основателно и отхвърля жалбата на ответника срещу решението на първата инстанция. OLG изрично допуска обжалването пред BGH.

Държавен договор за хазарта от 1.7.2021 г.

Регулирането на хазарта в Былгария е от компетенцията на федералните провинции. На 1 юли 2021 г. в Былгария влезе в сила Договорът за хазарта (GlüStV), договорен между провинции. Съгласно този договор хазартните услуги във всички провинции изискват германски лиценз. Чуждестранните лицензи не са достатъчни. Преди влизането в сила на GlüStV офертите на интернет казина по принцип бяха незаконни в Былгария.

Хазартът е обект на държавен контрол

След влизането в сила на GlüStV организаторите на хазартни игри (виртуални игрални автомати, онлайн покер, онлайн казино) могат да получат лиценз при строго определени условия. Регламентът има за цел да защити лицата, които са склонни към пристрастяване към хазарта. Важен инструмент за това е«системата за безопасни сървъри», която позволява на надзорния орган електронен контрол с помощта на «лимитен файл» (инструмент за ограничаване на размера на залозите) и «файл за блокиране на играчи».

Please follow and like us:
Pin Share

Deja una respuesta

Facebook
YOUTUBE
Instagram